چاپ        ارسال به دوست

اولين همايش گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا

اولين دور گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا با عنوان «اولين همايش گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا» در تاريخ 97/9/28در دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزار گرديد. مراسم افتتاحيه در تالار مطهري اين دانشکده با حضور و سخنراني رئيس دانشگاه تربيت مدرس، رئيس دانشکده علوم انساني، معاون بين الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و تني چند از ميهمانان آغاز گرديد. در ادامه، دو كميسيون به طور همزمان در دو سالن مجزا با حضور اساتيد داخلي و ميهمانان خارجي با عناوين «زمينه و چشم انداز همکاريهاي علمي-فرهنگي ايران و آفريقا»، «مشتركات تاريخي و روابط فرهنگي ايران و آفريقا»، «مشتركات ادبي و مناسبات فرهنگي ايران و آفريقا»، «ظرفيتهاي علمي و مناسبات فرهنگي ايران و آفريقا»، «مشتركات فرهنگي و مطالعات زنان» و «ديپلماسي و روابط فرهنگي ايران و آفريقا» پيگيري شد. در هريك از كميسيونها شركت كنندگاني كه مقاله اي از قبل ارائه كرده بودند با تعيين وقت به ارائه مقاله خود پرداخته و سپس به سوالات حاضرين پاسخ گفتند.
در پايان، جلسه اختتاميه با جمع بندي خانم دكتر جان احمدي، دبير كميسويون مشترک گفتگوهاي ايران و آفريقا و قرائت بيانيه پاياني توسط ايشان و سخنراني دكتر خامه يار،معاون توسعه اموربين الملل، دكتر محمد علي رباني، رييس مركز مطالعات راهبردي روابط فرهنگي، برگزار شد. همچنين دبيرخانه دائمي گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا با حضور دكتر رباني و ساير مسئولين و دست اندركاران همايش افتتاح شود.
مدعوين، برگزاري همايش گفتگوهاي فرهنگي و موضوعات مطرح شده در كميسيونها و برنامه ها را مثبت ارزيابي و بر ادامه اين گفتگوها و برگزاري نشست ها در ديگر كشورها تاكيد كردند و خواستار افزايش سطح همکاريهاي علمي و فرهنگي شدند.
يادآور ميشود كه در سال آتي، دومين همايش بين المللي گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا با حضور رؤساي دانشگاههاي معتبر آفريقا و شخصيتهاي برجسته ايراني و آفريقايي در همين دانشگاه برگزار خواهد گرديد


٠٩:١٤ - 1398/02/04    /    شماره : ٧٢٨٩٨٩    /    تعداد نمایش : ١١٣٩خروج
Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More