فصل اول: فعاليت‌ها و برنامه‌هاي دبيرخانه گفت‌وگوي‌هاي فرهنگي آسيايي

 

مقدمه :

قاره آسيا به سبب تنوع قوميت‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي گوناگون بستري بسيار مناسب براي گفت‌وگوهاي ميان فرهنگي محسوب مي‌شود. در جهان متلاطم و آشوب‌زده كنوني كه روزبه‌روز بر پیچیدگی و مشكلات آن افزوده می‌گردد. يافتن زمینه‌ها و بسترهايی جهت نزديك کردن دیدگاه‌ها و  فهم مشترک ملت‌ها از یکدیگر ؛  اهميت بسزايی یافته است چرا که  منشأ بسياري از منازعات و چالش‌ها در روزگار ما ریشه فرهنگی داشته و عمدتا  به  سوءبرداشت‌ها  و همچنین  بهره‌گیری هدفمند رسانه‌ها، قدرت‌ها و جریان‌ها  از کاستی‌ها و نواقص موجود در فهم و درك مشترك فرهنگي بين جوامع  بازمی‌گردد. از این‌رو؛ در برابر مسائل و معضلاتی که امروزه همه فرهنگ‌ها و اديان را در معرض نگرانی‌ها و تهدیدات مشترک قرار داده، نه‌تنها گفت‌وگوهاي ميان فرهنگي را ضروری و اجتناب‌ناپذیر می نماید، بلکه می‌بایست در چارچوبی فراتر از نهادهای رسمی و دولتی و با بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی موجود بویژه در حوزه نخبگان و اندیشمندان، عملاً برای مقابله با تهدیدات و نگرانی‌های موجود، با اشتراک مساعی، خط‌مشی واحد و سیاست‌گذاری مشخص و مشترکی را اتخاذ کرد. فرهنگ‌های مختلف باید با یکدیگر گفت‌وگو کنند و یافته‌هایی را که تاکنون از گفت‌وگوها منتج شده است، با مشارکت و همفکری و تعمیم و گسترش همکاری‌ها، از قوه به فعل درآوردند. امروزه فرهنگ‌های مختلف نیازمند تشریک‌مساعی عملی‌اند.

 در همين راستا جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان كشوري باسابقه تمدني و فرهنگي چند هزارساله  و مكتب الهام‌بخش اسلام همواره در جهت ارتقا صلح و برادري در جهان كوشيده است، اما متأسفانه در دهه‌های اخير قدرت‌های مسلط به ابزار رسانه و تبليغات، همواره درصدد بوده‌اند، كه با القاء فهم نادرست خود به ديگران و ساير ملت‌های جهان، مانع از ارائه تصويري درست از سنت‌ها، ارزش‌ها، اعتقادات و فرهنگ جامعه ايراني به ساير ملت‌ها و گروه‌ها شوند، اين امر الزامات را براي فراهم كردن شرايط و امكانات جهت گفت‌وگوهاي مستقيم بين فرهنگي براي ايران ضروري می‌سازد، تا به‌دوراز فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبليغات گسترده، با ايجاد گفت‌وگوهاي بين فرهنگي ضمن شناخت عمیق‌تر از فرهنگ‌های گوناگون، عناصر و مؤلفه‌های فرهنگي خود را به طرز صحيح و هوشمندانه، همراه با مدارا و سعه‌صدر به ديگران انتقال دهيم.

يكي از راه‌های برقراري ارتباطات مفيد و تأثیرگذار بین‌المللی، گفت‌وگوهاي ميان فرهنگي‌ست كه با ايجاد سازوكارهاي گفت‌وگوهاي متقابل جهت رسيدن به تفاهم در زمینه‌هاي مورد اختلاف و همچنين ايجاد زمینه‌های شناخت عمیق‌تر، به ما كمك می‌کند تا تصويري واقعي از منازعات و جريانات متعارض و همسوي خود داشته باشيم. بنابراين ضرورت اين نوع گفت‌وگوها با توجه به تحولات پيش روي، بیش‌از پیش نمايان است.

 

 

دبيرخانه گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرورت گفت‌وگوهاي فرهنگي  آسيایی

-         ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي موجود در همسويي ايران و ديگر تمدن‌هاي آسيايي با توجه به مشتركات تمدني و فرهنگي، تاريخي، اشتراكات ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك، ضرورت‌ها و سودمندي‌هاي مربوط به بهره‌گيري از اين ظرفيت‌ها براي كاهش چالش‌هاي موجود در مناسبات فيمابين

-         ظرفيت گسترده، مورد توافق و غير حساس فرهنگ در حل وفصل چالشهاي موجود در روابط ايران و آسيا و لزوم بهره‌گيري از نقش مؤثر نخبگان در فراهم‌سازي بسترهاي مناسب توسعه روابط

-          فضاي حاكم بر عرصه بين‌المللي پس از توافق هسته‌اي ايران و غرب و رنگ باختن پروژه ايران و شيعه هراسي

 

 اهداف گفت‌وگوهاي فرهنگي  آسيایی

-         شناسايي و تقويت مشترك فرهنگي و پيدا كردن راه حل جهت برطرف نمودن دغدغه ها وچالش ها در قالب همكاري‌هاي جمعي و گروهي با استفاده از ظرفيت نخبگان فرهنگي

-         تسهيل و تقويت همكاري‌هاي مشترك ميان مراكز مطالعاتي و فرهنگي آسيايي

-         رسيدن به تصويري واقعي از ايران در آسيا

-          جلوگيري از تلاش‌هاي آمريكا و غرب درتبديل كردن ايران به عنوان تهديد اول آسيا

-          جلوگيري از روند تبديل شدن منازعات سياسي به نفرت‌هاي پايدار فرهنگي و مذهبي

-          پيشگيري از تحقق اجماع جهاني عليه ايران با بهره‌گيري از ابزار گفت‌وگو و مدارا

-          تاسيس و راه‌اندازي نهادهاي مردمي و دبيرخانه دائمي گفت‌وگوهاي بين فرهنگي آسيايي

 

بايسته‌هاي حاكم بر گفت‌وگوهاي فرهنگي  آسيایی

-         توجه به تنوع و تعدد حوزه‌هاي تمدني موجود در آسيا و توجه به متغيرهاي فرهنگي و اجتماعي تاثيرگذار در آسيا

-         تاكيد بر عنصر فرهنگ و پرهيز از ورود به مباحث منازعه برانگيز مذهبي و سياسي

-         تاكيد بر مشتركات و اولويت بخشيدن به گفت‌وگو پيرامون دغدغه‌ها ومسائل مشترك بين دو طرف

-         تاكيد برگفت‌وگوي فرادولتي وغير رسمي در حوزه مرجعيت‌هاي فكري- فرهنگي،عناصر تاثيرگذار و نخبگان آسيايي

-         تاكيد بر صبغه علمي، دانشگاهي و آكادميك گفت‌وگوها با مشاركت نهادهاي علمي طرفين

-         رعايت اصل مدارا و تحميل نكردن راي خود به ديگران

-         داشتن نگاه جهانشمول و فارغ از نگاه‌هاي سطحي و كوته‌نظرانه

-         انتخاب موضوع مناسب و مورد وفاق طرفين براي گفت‌وگو با همكاري مشترك ACD

-         توجه به جريان‌هاي اعتدالي به منظور تقويت اين جريان در برابر جريان‌هاي افراطي وضد ايراني وضد شيعي

-         ضرورت طراحي پيوست رسانه‌اي براي گفت‌وگوها

-         استفاده از ظرفيت روابط غير رسمي موجود بين نخبگان آسيايي براي دعوت از نخبگان

-         سنجش و نقد مدام مواضع بمنظور اصلاح رفتارها و پويش‌هاي تحريك‌كننده و حساسيت‌زا

 

محورها و سرفصل‌هاي اولين دور گفت‌وگوهاي آسيایی

-         ميراث مشترك آسيايي

-         ظرفيت‌هاي تعامل و همكاري علمي و فرهنگي مراكز علمي و فرهنگي عضو اكو

-         بازشناسي موانع و چاش هاي همگرايي فرهنگي آسيا

-         نقش معنويت‌گرايي و عرفان در مواجهه با افراط‌گرايي و چالش‌هاي فرهنگي در آسيا

Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More