دبيرخانه مركزي گفت‌وگوهاي فرهنگي

دبيرخانه  گفت‌وگوهاي فرهنگي بين المللي بمنظور برنامه‌ريزي،هماهنگي، مديريت و نظارت  بر اجراي گفت‌وگوهاي فرهنگي بين المللي تشكيل گرديده است كه هدف آن تبادل نظر بين افراد، گروه‌ها و سازمانها ، پيرامون موضوعات و مسائل فرهنگي و رسيدن به فهم و درك مشترك و نزديك كردن ديدگاه‌ها است.

 

حوزه گفت‌وگوهاي فرهنگي

گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي

گفت‌و گوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب

گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا

گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و اروپا

 

دانشگاه‌ ها و موسسات علمي پژوهشي همكار داخل كشور

پژوهشكده علوم و فرهنگ اسلامي قم

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دانشگاه اديان و مذاهب قم

دانشگاه اصفهان

دانشگاه الزهرا س

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشگاه باقرالعلوم (ع)

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين ره

دانشگاه تبريز

دانشگاه تربيت مدرس

دانشگاه تقريب مذاهب اسلامي

دانشگاه تهران

دانشگاه چمران اهواز

دانشگاه حضرت معصومه (س) قم

دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشگاه شيراز

دانشگاه علامه طباطبايي ره

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشگاه كاشان

دانشگاه گيلان

دانشگاه لرستان

دانشگاه مازندران

دانشگاه مذاهب اسلامي

دانشگاه همدان

دانشگاه يزد

دايره المعارف بزرگ اسلامي

مجمع مجالس آسيايي

موسسه پژوهشي مشرق انديشه بابل مازندران

موسسه فرهنگي اكو

 

دانشگاه و موسسات علمي پژوهشي همكار خارج ازكشور

آكادمي علوم اجتماعی چین

اتحاديه دانشگاه هاي اوراسيا

انجمن فرهنگي بين المللي هويت اروپا

انجمـن تمدنهاي آسیایی اسلام آباد پاکسـتان

بنياد تاريخ ترك تركيه

بيت الحكمة بغداد عراق

دانشـکده هنـر وعلوم اجتماعی دانشگاه مالزي

دانشکده فلسفه دانشگاه گاجامـادا اندونزي

دانشگاه آبلاي خان آلماتي قزاقستان

دانشگاه آموزش و تحقيقات دانشگاه ايتاليا

دانشگاه الجزائر

دانشگاه اسامپشن تایلند

دانشـگاه استاد شهید ربانی افغانستان

دانشگاه المنار تونس

دانشگاه بوتسوانا

دانشگاه بغداد عراق

دانشگاه پروتاريا

دانشگاه ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي

دانشـگاه تصـوف وعلوم جدید بیتشاه پاکستان

دانشگاه جنوب شرقي اروپا مقدونيه

دانشگاه حلب سوريه

دانشگاه دافوديل بنگلادش

دانشگاه دارالسلام تانزانيا

دانشگاه دولتي ايروان ارمنستان

دانشگاه دولتي مقدونيه

دانشگاه دولتي مدلند زيمباوه

دانشگاه دمشق سوريه

دانشگاه ريارا كنيا

دانشگاه زيتونه تونس

دانشگاه سلطان قابوس عمان

دانشگاه سوسه  تونس

دانشـگاه سـونان کالیجاکـا جوجکارتا از انـدونزي

دانشگاه سلجوقيه قونيه تركيه

دانشگاه شرق داكا

دانشگاه صنعتي تسوانا

دانشگاه طرابلس ليبي

دانشگاه كابل افغانستان

دانشگاه كارتاژتونس

دانشگاه كوفه عراق

دانشـگاه علـوم اجتماعی و علوم انسانی ویتنام

دانشگاه فيليپين

دانشگاه مسارات تونس

دانشگاه مستنصرية بغداد عراق

دانشگاه معارف لبنان

دانشگاه ملي لبنان

دانشگاه ملي مالزي

دانشگاه منوبه تونس

دانشگاه موزمبه تانزانيا

دانشگاه مونسا آفريقاي جنوبي

دانشگاه مينستر تونس

دانشگاه نزوي عمان

دايره المعارف تركاني ايتاليا

دائره المعارف ملي ازبكستان

کـالج دولتی تاونشیپ لاهـور پاکسـتان

كتابخانه ملي سريلانكا

صندوق ميراث جهاني آفريقا

مرکز بین‌المللی هند

مرکز تحقیقات  علوم انسانی آفریقای جنوبی  (HSRC) 

موسسه گفت و گوهاي جهاني آفريقاي جنوبي

مرکـز مطالعات آسیاي مرکزي دانشگاه کشـمیرهند

مرکز مطالعاتی آفریقا خاورمیانهAMEC    

موسسه الاهرام مصر

مؤسسه «ايزمئو»، مؤسسه ايتاليايي خاورميانه و دور

موسسه بين المللي مطالعات اسلامي پيشرفته مالزي

مؤسسـه تمدنهاي آسیایی تاکسیلا دانشـگاه قائـد اعظم اسلام‌آباد پاکستان

موسسه قطر فانديشن

مؤسسه علمي پژوهشي سارايو

موسسه مطالعاتی خاورمیانه و آفریقا

مؤسسه موزه ملی هنـد

 

تقسیم بندی منطقه‌ای و موضوعی گفت‌وگوهای فرهنگی  (دبیرخانه‌های فرعی و مجامع وابسته )

الف) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و عرب (دانشگاه فردوسي مشهد)

مجمع علمی و فرهنگی زنان ایران و عرب  با عضویت 13 دانشگاه و مرکز علمی ایرانی و عربی (دانشگاه الزهراء س)

مجمع علمی و ادبی ایران و عرب (دانشگاه فردوسی مشهد )

مجمع علمی و هنری ایران و عرب (دانشگاه کاشان )

مجمع علمی فرهنگی جوانان ایران و عرب (دانشگاه امام خمینیره قزوین )

مجمع علمی و فرهنگی دانشگاه‌های ایران و عرب با عضویت 23 دانشگاه ایرانی و عربی  (دانشگاه شهید بهشتی)

مجمع علمی و فرهنگی رسانه و‌ ارتباطات ایران و عرب با عضویت 11 دانشگاه و مرکز علمی ایرانی و عربی (دانشگاه علامه طباطبايي ره)

مجمع علمی و فرهنگی اندیشمندان و نویسندگان ایران وعرب با تاکید بر عقل‌گرایان و فیلسوفان ایرانی و عربی (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم)

ب) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی آسیايي

دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران شرق و آسیای جنوب شرقی (دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران)

مجمع علمی  گفت‌وگوهای فرهنگی ایران  و شرق آسیا

مجمع علمی  گفت‌وگوهای  فرهنگی ایران و آسیای جنوب شرقی 

دبیرخانه گفت‌وگوی فرهنگی ایران، آسیای مرکزی قفقاز و ترکیه (دانشگاه مازندران)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران وکشورهای حاشیه خزر(دانشگاه گیلان)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران،ترکیه و قفقاز (دانشگاه تبریز)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و آسیای مرکزی (دانشگاه  تهران )

دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و شبه قاره (دانشگاه فردوسی مشهد)

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و افغانستان (دانشگاه دولتی کابل )

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران وهند (دانشگاه فردوسی مشهد )

مجمع علمی گفت‌وگوهای فرهنگی ایران وپاکستان (دانشگاه سیستان وبلوچستان)

ج) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و اروپا(دانشگاه تهران)  

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و بالکان (دانشگاه تربیت مدرس )

مجمع علمی و فرهنگی ایران و اروپای مرکزی 

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و ایتالیا  

د) دبیرخانه گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و آفریقا (دانشگاه تربيت مدرس)   

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و شمال آفریقا

مجمع علمی و فرهنگی ایران وغرب آقریقا(دانشگاه سیستان و بلوچستان) 

مجمع علمی و فرهنگی  ایران و آفریقای مرکزی(دانشگاه شیراز) 

 

مجموعه پيش نشست هاي گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب

نشست گفت‌گوي فرهنگي ايران و جهان عرب «نشست منطقه اي قطر عمان كويت» موسسه قطر فاونديشين

نشست گفت‌گوي فرهنگي ايران و جهان عرب «نشست منطقه اي تونس مصر لبنان مصر مغرب الجزاير» دانشگاه منوبه تونس

نشست گفت‌وگوي فرهنگي ايران و جهان عرب «نشست منطقه اي لبنان عراق فلسطين لبنان سوريه مصر» دانشگاه ملي لبنان  

نشست‌اول:‌روابط‌فرهنگی‌ايران‌و‌جهان‌عرب

نشست‌دوم:‌زن‌و‌خانواده؛‌مشترکات‌فرهنگی‌ايران‌و‌جهان‌عرب

نشست‌سوم:‌ريشه‌های‌تاريخی‌مشترک‌ايران‌و‌جهان‌عرب‌با‌تأکيد‌بر‌کشورهای‌حوزه‌خليج‌فارس

نشست‌چهارم:‌نقش‌فرهنگ‌و‌ادبيات‌مشترک‌بين‌ايران‌و‌جهان‌عرب

نشست‌پنجم:‌نقش‌دين‌و‌فرهنگ‌در‌توسعه‌روابط‌فرهنگی‌ايران‌و‌جهان‌عرب

نشست‌ششم:‌روابط‌سياسی‌بين‌ايران‌و‌کشورهای‌حوزه‌خليج‌فارس

نشست گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب «اولين اجلاس مجمع دانشگاه‌هاي ايران و جهان عرب» دانشگاه شهيد بهشتي

نشست گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب «بررسی آراء و اندیشه‌های «حسنین هیکل» دانشگاه علامه طباطبايي ره

نشست گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب« فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي علمي و فرهنگي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي قم و جهان عرب»  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم

نشست گفت‌وگوي فرهنگي ايران و جهان عرب « نقش و تاثير آن در روابط دو جانبه» مركز دائره المعارف بزرگ اسلامي

نشست گفت‌وگوهای فرهنگی - ادبی ایران و جهان عرب « آموزش زبان و نقش آن در گفت‌وگوهاي فرهنگي» دانشگاه فردوسي مشهد

نشست گفت‌و‌گوهای فرهنگی ایران و جهان عرب« تأسیس مجمع علمی و دانشگاهی ایران و جهان عرب برای گفت‌و‌گوهای فرهنگی» دانشگاه منوبه تونس

نشست گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب «نقش اندیشه‌های فلسفی  در گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب» پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم

نشست دانشگاه‌هاي ايران و  جهان عرب« نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب» دانشگاه كاشان

مجموعه پيش نشست هاي گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي

نشست گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و شبه قاره «اشتراكات فرهنگي ايران و شبه قاره» مركز بين المللي هند

نشست گفت‌‌وگوي فرهنگي ايران و جهان مالايي «میراث تمدنی و فرهنگی ایران و جهان مالایی؛ گفتمان فرهنگی» دانشگاه ملي مالزي

 نشست گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و آسياي مركزي دانشگاه روابط بين‌الملل و زبان‌هاي جهان «آبلاي خان»

نشست گفت‌وگوي فرهنگي – تمدني ايران و چين«پیشینه تاریخی، ابعاد فرهنگی،  افق‌های آینده» دانشگاه علامه طباطباييره

نشست گفت‌وگوهای فرهنگی ایران، ترکیه و کشورهای منطقه بنياد تاريخ ترك تركيه

نشست گفت‌‌و‌گوهای فرهنگی ایران و افغانستان «عرفان، تصوف و ادبیات» دانشگاه كابل افغانستان

مجموعه پيش نشست هاي گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و اروپا

نشست گفت‌وگوي فرهنگي ايران و لهستان «در جستجوي خانه دوم»

نشست گفت‌وگوي فرهنگي ايران و بالكان «همايش بين‌المللي بررسي انديشه‌هاي محمد نعيم فراشري، شاعر پارسي‌سراي آلباني»

مجموعه پيش نشست هاي گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا

نشست گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و تانزانيا «روابط تاریخی، فرهنگی و علمی ایران و شرق آفریقا»

نشست گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و آفريقاي جنوبي «در سه بخش ديدگاه جهاني، تقویت روابط فرهنگی و اجتماعی میان آفریقای جنوبی و ایران، روابط جنوب    جنوب»

 

نشست اصلي گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب

كميسيون ظرفيت‌هاي علمي ايران و جهان عرب براي تعامل و گفت‌وگوي‌هاي فرهنگي دانشگاه‌ شهيد بهشتي

كميسيون رسانه و نقش آن در گفت‌وگوي‌هاي فرهنگي ايران و جهان عرب دانشگاه علامه طباطبايي ره

كميسيون جوانان ايران و جهان عرب و نقش آنان در گفت‌وگوهاي فرهنگي دانشگاه بين المللي امام خميني ره – قزوين

كميسيون‌گفت‌وگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب در عرصه اعتدال و عقلانیت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم

كميسيون جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفت‌وگوي‌هاي فرهنگي دانشگاه الزهراس

كميسيون روابط فرهنگي و ادبي ايران و  عرب و نقش آن در گفت‌وگوهاي فرهنگي دانشگاه فروسي مشهد

نشست اصلي گفت‌وگوهاي فرهنگي آسيايي « تنوع و تکثر فرهنگی آسیا: فرصت‌هاي همگرایی و همکاري»

کمیسیون  آسياي مركزي و قفقاز« ميراث مشترك فرهنگي و تاريخي» دانشگاه مازندران

کمیسیون  شبه‌قاره « عرفان و تصوف: ظرفيت ها و فرصت‌ها» دانشگاه فردوسي مشهد

کمیسیون  شرق و جنوب شرق آسیا «پیوندهاي فرهنگی و تاریخی» دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران

نشست اصلي گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و اروپا

اولين دور گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و اروپا

دومين دور گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و ايتاليا«نقش هنر در گسترش، تعامل و همكاري‌هاي علمي و فرهنگي»

گفتمان بینافرهنگی ایران و ایتالیا «افراط گرایی دینی و واکاوی راهبردهای برون رفت از آن»

نشست اصلي گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا

كميسيون مشتركات فرهنگي؛ ظرفيت ها و فرصت ها

كميسيون ظرفيت هاي علمي و دانشگاهي

كميسيون ظرفيت هاي همكاري و همگرايي فرهنگي ايران و آفريقا

 

عناوين ادبيات طرح گفت و گوهاي فرهنگي

گزارش عملكرد دو ساله دبيرخانه مركزي گفت‌وگوهاي فرهنگي بين المللي

گفت و گوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب

گزارش نشست مجمع علمي دانشگاهي

گزارش نشست تونس

گزارش نشست قم

گزارش نقش انديشه هاي فلسفي

گزارش اجلاس اصلي گفت و گوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب

گفت و گوهاي فرهنگي آسيايي

مجموعه مقالات كميسيون آسياي مركزي و قفقاز

مجموعه مقالات همايش فرهنگي ايران و تركيه

گزارش نشست مالزي

گزارش نشست هند

گزارش كميسيون شبه قاره

گزارش اجلاس اصلي گفت و گوهاي فرهنگي آسيايي 

گزارش مصاحبه با كارشناسان «اقتدار معنوي، تحولات جهاني و رويكردهاي نوين فرهنگي»

گزارش مجموعه مقالات «اقتدار معنوي، تحولات جهاني و رويكردهاي نوين فرهنگي»

گزارش مجموعه مقالات «رويكردهاي نوين در ديپلماسي فرهنگي»

گفت و گوهاي فرهنگي ايران و اروپا

مجموعه مقالات دور اول و دوم ايتاليا

گزارش گفت‌وگوي فرهنگي ايران و لهستان

گزارش گفت‌وگوي فرهنگي ايران و بالكان

Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More