دبيرخانه دائمي  گفت و گوهاي فرهنگي

 • استقرار و فعال سازی دبیرخانه با همکاری دبيرخانه ها و مجامع علمي مستقر در دانشگاههاي همكار با دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي
 • تلاش جهت ایجاد گفتمان در سطح منطقه  با استفاده از کلیه ظرفیتهای موجود اعم از سمینارها، نشست های علمی، فضای مجازی و ... در دانشگاهها و مراكز و موسسات علمي وابسته
 • تدوین  بسته های فرهنگي در سطح منطقه و دانشگاهها
 • بازنگری و تدوین برنامه های علمي و اجرايي تعيين شده  با همکاری دانشگاههای مستقر در منطقه
 • همکاری در اجرایی سازی و استقرار نظام گفت و گو در سطح منطقه بر اساس ضوابط اعلامی شوراي عالي سياستگذاري  دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي
 • همکاری براي گسترش محیطی گفت و گو در دانشگاههاي منطقه بر اساس مصوبات شورای عالي سياستگذاري دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي
 • اجرایی سازی مصوبات و بخشنامه های ارسالی از سوی شورای عالی سياستگذاري دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي در سطح منطقه به منظور ترویج و توسعه زیرساختهای گفت و گوي فرهنگي
 • تلاش جهت توسعه فعالیت‌های بین‌المللی در منطقه بر اساس نقشه راه با همکاری کلیه دانشگاههای همكار مستقر در منطقه
 • راه اندازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های مشترک با دانشگاهها بر مبنای نقشه راه با همکاری دانشگاههای همكار در منطقه
 •  راه اندازی واحد سنجش  بر اساس ضوابط و استانداردهای ابلاغی از سوی دبيرخانه دائمي گفت و گوي فرهنگي با همكاري  دانشگاهها در منطقه
 • توسعه فعاليت‌ها بر اساس ظرفیتهای موجود در منطقه و طبق ضوابط شورای عالی سياستگذاري دبيرخانه دائمي گفت و گوي هاي فرهنگي و با همکاری کلیه دانشگاههاي منطقه
 • راه اندازي و توسعه سايت دبيرخانه دائمي گفت و گوهاي فرهنگي

 

Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More