چاپ        ارسال به دوست

اولين همايش گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا

اولين دور گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا با عنوان «اولين همايش گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا» در تاريخ 97/9/28در دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس برگزار گرديد. مراسم افتتاحيه در تالار مطهري اين دانشکده با حضور و سخنراني رئيس دانشگاه تربيت مدرس، رئيس دانشکده علوم انساني، معاون بين الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و تني چند از ميهمانان آغاز گرديد. در ادامه، دو كميسيون به طور همزمان در دو سالن مجزا با حضور اساتيد داخلي و ميهمانان خارجي با عناوين «زمينه و چشم انداز همکاريهاي علمي-فرهنگي ايران و آفريقا»، «مشتركات تاريخي و روابط فرهنگي ايران و آفريقا»، «مشتركات ادبي و مناسبات فرهنگي ايران و آفريقا»، «ظرفيتهاي علمي و مناسبات فرهنگي ايران و آفريقا»، «مشتركات فرهنگي و مطالعات زنان» و «ديپلماسي و روابط فرهنگي ايران و آفريقا» پيگيري شد. در هريك از كميسيونها شركت كنندگاني كه مقاله اي از قبل ارائه كرده بودند با تعيين وقت به ارائه مقاله خود پرداخته و سپس به سوالات حاضرين پاسخ گفتند.
در پايان، جلسه اختتاميه با جمع بندي خانم دكتر جان احمدي، دبير كميسويون مشترک گفتگوهاي ايران و آفريقا و قرائت بيانيه پاياني توسط ايشان و سخنراني دكتر خامه يار،معاون توسعه اموربين الملل، دكتر محمد علي رباني، رييس مركز مطالعات راهبردي روابط فرهنگي، برگزار شد. همچنين دبيرخانه دائمي گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا با حضور دكتر رباني و ساير مسئولين و دست اندركاران همايش افتتاح شود.
مدعوين، برگزاري همايش گفتگوهاي فرهنگي و موضوعات مطرح شده در كميسيونها و برنامه ها را مثبت ارزيابي و بر ادامه اين گفتگوها و برگزاري نشست ها در ديگر كشورها تاكيد كردند و خواستار افزايش سطح همکاريهاي علمي و فرهنگي شدند.
يادآور ميشود كه در سال آتي، دومين همايش بين المللي گفتگوهاي فرهنگي ايران و آفريقا با حضور رؤساي دانشگاههاي معتبر آفريقا و شخصيتهاي برجسته ايراني و آفريقايي در همين دانشگاه برگزار خواهد گرديد


٠٩:١٤ - 1398/02/04    /    شماره : ٧٢٨٩٨٩    /    تعداد نمایش : ٤٥خروج
برگزاري نشست افراط گرایی دینی و واکاوی راهبردهای برون رفت از آن
نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب
نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان

Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Academy OF arts

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More