نشست گفت و گوي فرهنگي ايران وجهان عرب/ فرصت ها و ظرفيت هاي علمي و فرهنگي دانشگاه ها و پژوهشگاه هاي قم و جهان عرب
 نشست گفت و گوي فرهنگي ايران و جهان عرب/ موسسه قطر فانديشن
 نشست گفت وگوي فرهنگي ايران و جهان عرب/ مجمع علمي و دانشگاهي ايران و جهان عرب براي گفتگوهاي فرهنگي
 نشست گفت و گوي فرهنگي ايران و جهان عرب/ بزرگداشت و بررسي انديسه و تجربه محمد حسنين هيكلي
 نشست گفت و گوي فرهنگي ايران و جهان عرب/ مؤسسه تاريخ معاصر دانشگاه منوبه تونس
 سومين مجمع علمي دانشگاهي ايران و جهان عرب تونس
 گفت‌و گوي فرهنگي ايران و جهان عرب /گزارش همايش
 گفت‌و گوي فرهنگي ايران و جهان عرب /مصاحبه با صاحب نظران
 گفت‌وگوي فرهنگي ايران و جهان عرب /نشست لبنان
 مجموعه مقالات گفت‌وگوهاي فرهنگي ايران و جهان عرب/عرصه اعتدال و عقلانيت در بغداد
[2 ]   صفحه بعدی >>
برگزاري نشست افراط گرایی دینی و واکاوی راهبردهای برون رفت از آن
نقش هنر و معماری در ارتباطات علمی ایران و جهان عرب
نخستین دور گفت‌وگوهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان

Islamic Culture and Relations Organization

Read More

The Office of the Supreme Leader,

Read More

Iranian Cultural Heritage,

Read More

farabi cinema foundation

Read More